Forhandlingsresultatet offentliggjøres.JPG

Oppsummering fra pressekonferansen

Her finner du en kort oversikt over utredningen, slik den ble presentert under pressekonferansen, 3. oktober. Presentasjonen kan være en fin innføring i utredningens hovedpunkter.