Befokningsgruppe_ill.jpg

Digital versjon her

Her finner du en digital versjon av utredningen fra forhandlingsutvalget. Dersom du ønsker å ta en utskrift av utredningen, anbefaler vi å bruke PDF-versjonen.