Utredningen

Her finner du utredningen som danner bakgrunnsmaterialet for den politiske avgjørelsen som fylkestingene i Aust- og Vest-Agder skal ta 13. desember. Du finner den både i en digital versjon og som en pdf som kan brukes om du vil ta en utskrift av den.