Web TV Aust-Agder fk.JPG

Dette viser innbyggerundersøkelsen

Arendal, 15.11.16: 50 % av respondentene i undersøkelsen om en ny region ønsker ikke at Aust-Agder og Vest-Agder skal slå seg sammen. 42 % sier ja til sammenslåing. 8 % oppgir at de ikke vet om de ønsker en sammenslåing.

Meningsmålingsbyrået Opinion har gjennomført en innbyggerundersøkelse blant 2 480 innbyggere i Aust-Agder. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av at fylkestinget tidligere har vedtatt at innbyggerne skal høres gjennom en representativ undersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region.

Undersøkelsen viser at det er flertall for sammenslåing blant innbyggerne i kommunene i Setesdal (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes) og vest i fylket (Lillesand, Birkenes, Iveland, Grimstad), mens det øst i fylket (Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Åmli, Vegårshei, Gjerstad) er flertall mot sammenslåing.

 

Les pressemelding og hele undersøkelsen her:

https://www.austagderfk.no/presserom/nyheter-og-pressemeldinger/resultatet-av-innbyggerundersokelsen-i-aust-agder/