Kort tidslinje.JPG

Viktige datoer

27. april (Kristiansand) Møte i forhandlingsutvalget
23. mai (Arendal) Møte i forhandlingsutvalget
10. juni (Kristiansand) Møte i forhandlingsutvalget
28. juni (Kristiansand) Møte i forhandlingsutvalget
11. august (Fevik) Møte i forhandlingsutvalget

11-12. august Fylkesutvalg i Aust-Agder og Vest-Agder har felles møte for å få innspill fra utvalgte regionale aktører samt å diskutere prosessen

24. august (Arendal) Møte i forhandlingsutvalget
12. september (Oslo) Møte i forhandlingsutvalget

12. september (Oslo) Møte med Kommunal- og moderniseringsminister Sanner og KS

22.september (Arendal) Møte i forhandlingsutvalget
3. oktober (Kristiansand) Møte i forhandlingsutvalget

Første halvdel av oktober – Forhandlingsresultat sendes på høring

Oktober/november – Gjennomføres innbyggerundersøkelse i Aust-Agder

 

 

13. desember Fylkestinget i Aust-Agder og i Vest-Agder behandler saken om en eventuell sammenslåing.

Dersom de to fylkestingene vedtar en sammenslåing av dagens to fylkeskommuner, vil dette først skje 1. januar 2020.