Forhandlingsutvalget.jpg

Om forhandlingene

Her kan du lese hvordan forhandlingene er organisert og hvem som er involvert.

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har som kjent gitt mandat til forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Det er tidligere oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i hvert av de to fylkene. I Aust-Agder er det fylkesordfører Tellef Inge Mørland, fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand og opposisjonsleder Torunn Ostad (H)

I Vest-Agder er det fylkesordfører Terje Damman, fylkesvaraordfører Tore Askildsen og oppososjonsleder Randi O. Øverland (Ap).                                                                                                                                                     

Prosess                                                                                                    

Forhandlingsutvalget har bestemt at forhandlingene struktureres etter tema. Viktige temaer i utredningen inkluderer bl.a. målsettinger for en ny region, formelle rammer og involvering, økonomiske og politiske forhold og lokalisering av arbeidsplasser. I nåværende fase er det rammer og prosess forhandlingsutvalget konsentrerer seg om. Lokalisering av regionadministrasjon og spørsmål med personalmessig betydning vil antagelig først bli drøftet etter sommeren og frem til oktober. 

Utredning klar i oktober

Forhandlingsutvalget tar sikte på å presentere forhandlingsresultatet og utredningen om en ny region Agder i oktober 2016. I perioden frem til utredningen legges frem, vil forhandlingsutvalget bruke tiden til å frembringe et godt beslutningsgrunnlag slik at viktige avklaringer kan komme på plass i løpet av høsten.

 

Fylkestingene skal orienteres fortløpende om prosessen og vil i desember ta stilling til om de ønsker å etablere en ny region.

 

Skrivegruppe oppnevnt

Fylkesrådmennene er sekretariat for utredningsarbeidet. For å bistå i dette arbeidet har fylkesrådmennene oppnevnt en skrivegruppe. Denne gruppen består av Dag Ole Teigen (rådgiver i AAfk), Kristin Tofte Andresen (ass. fylkesrådmann i VAF) og John G. Bergh (ass. fylkesrådmann i AAfk). Skrivegruppen har som oppgave å utforme selve utredningen i tråd med det forhandlingsutvalget kommer frem til i ulike spørsmål, og vil involvere fagfolk i fylkeskommunene i forbindelse med ulike tema.