tastatur og pen.jpg

Høringssvar pr. 11. november

Her kan du lese høringssvarene. Pr. 11. november 2016 var det kommet inn 47 høringssvar. Høringssvar er kommet fra kommuner, statlige organisasjoner, politiske partier og diverse organisasjoner. 

Høringssvar som kommer inn etter fristen vil også bli publisert her, men vil ikke blir lagt ved den politiske saken. 

Høringsuttalelsene står i alfabetisk rekkefølge. De med * kom inn etter fristen og følger derfor ikke med i sakspapirene sendt fra fylkesrådmennene. Politikerne er orientert om at de ligger her og har således mulighet til å lese de før behandlingen i desember. 

Amatørteaterrådet i Vest-Agder/Foreningen Rosegården teaterhus

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arendal kommune

Audnedal kommune *

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ** (se under listen for merknad)

Birkenes kommune

Bykle kommune

De tillitsvalgte ved Aust-Agder fylkeskommune

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Evje og Hornnes kommune

Fagforbundet i Aust-Agder og Vest-Agder

Fagforbundet i sentraladministrasjonen i Vest-Agder *

Fagskolen i Kristiansand

Flekkefjord kommune

Froland kommune

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Gjerstad kommune *

Grimstad kommune

Hægebostad kommune

Høyre på Agder

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Sør

Iveland Høyre

Iveland kommune

Knutepunkt Sørlandet

Kristiansand kommune *

Kvinesdal kommune

Landbrukets Samarbeidsråd Agder

Landsorganisasjonen i Norge

Lillesand kommune

Lindesnes kommune *

Lindesnesrådet

Listerrådet

Lyngdal kommune *

Mandal kommune

Marnardal kommune

Risør kommune *

Setesdal regionråd

Sirdal kommune

Songdalen kommune *

Statens vegvesen region Sør

Studentene ved Fagskolen i Kristiansand

Søgne Arbeiderparti

Søgne kommune

Sørlandet sykehus HF

Tvedestrand kommune *

Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder

Unio

Universitetet i Agder

Utdanningsforbundet i Aust-Agder

Utdanningsforbundet i Vest-Agder

Utlendingsdirektoratet

Utvalg av tillitsvalgte (UTV) i sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune

Valle kommune

Vegårdshei kommune *

Vennesla kommune

Vest-Agder barne- og ungdomsråd

Vest-Agder-museet *

Åseral kommune

 

** Høringsuttalelsen fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kom inn før fristen, men var ikke kommet inn da saken til Vest-Agder fylkesting ble publisert. Denne er altså tatt inn i listen over vedlegg i Aust-Agder, men ikke i Vest-Agder.