digital nettverk.jpg

Saksfremlegget som startet hele prosessen

Fylkestinget i både Aust-Agder og Vest-Agder vedtok våren 2016 at de ville innlede forhandlinger om sammenslåing til en ny region Agder. Her kan du lese sakspapirene til politikerne, som dannet bakgrunn for vedtaket de gjorde.