Fotspor.jpg

Utredningen på høring

I tråd med fylkestingenes vedtak sendes utredningen om en ny region Agder på høring for å innhente vurderinger og synspunkter fra kommuner og aktuelle organisasjoner. Også enkeltpersoner kan sende inn sine synspunkter. Høringsfrist er 11. november 2016.

 

 

Det legges opp til en åpen høringsprosess. Utredningen er gjort tilgjengelig på denne nettsiden,  med lenker fra begge fylkeskommunenes ordinære nettsteder. Slik har både kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner tilgang til dokumentet og anledning til å uttale seg. I tillegg inviteres kommunene på Agder og en rekke andre sentrale organisasjoner i regionen, til å avgi uttalelse til utredningen.

Høringsuttalelsene sammenstilles av Aust-Agder fylkeskommune og kan sendes til postadresse Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eventuelt på e-post til postmottak@austagderfk.no.

Høringsuttalelsene vil følge saken når fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder skal behandle saken om å eventuelt opprette en ny region Agder, 13. desember 2016.