Møte med Sanner og forhandlingsutvalget.JPG

Statsråd Sanner orientert

- Vi fikk orientert statsråden om prosessen vi er inne i, med tanke på å forhandle frem en ny region Agder. Statsråden takket for orienteringen. Vi la frem en del ting vi ønsket å ta opp også, det sier fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland og fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.

Mandag 12. september hadde forhandlingsutvalget møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Oslo. Møte kom i stand etter initiativ fra de to fylkesordførerne bl.a. for å drøfte regionreformen, regionenes oppgaver og muligheten for etablering av nye statlige virksomheter i regionen. I tillegg vil det være aktuelt å drøfte bl.a. regionale utviklingsmidler og øvrige tiltak for å bedre levekår, utvikle regionen og balansere sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen.