Forhandlingsutvalget møter statsråden.JPG

Møtte statsråden i Oslo

Forhandlingsutvalget møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Oslo 12. september. I møtet drøftet man bl.a. spørsmål knyttet til regionreformen, lokalisering av statlige arbeidsplasser i regionen og nye oppgaver til større regioner.

Forhandlingsutvalgets møte 12. september var lagt til KS-huset i Oslo. I løpet av dagen var det også lagt inn møter med statsråd Jan Tore Sanner og med Harald Horne som er prosjektleder for regionprosjektet i KS. Horne gav en nyttig orientering om status i reformarbeidet i landets forskjellige fylkeskommuner.

Gjensidig orientering 

I møtet med Jan Tore Sanner, som ble avholdt i regjeringskvartalet, orienterte statsråden om arbeidet med regionreformen. Fylkesordførerne orienterte om forhandlingene om å etablere en ny region Agder. Videre tok forhandlingsutvalget opp temaer av betydning for å utvikle regionen, bl.a. med hensyn til oppgaver, statlige arbeidsplasser og tiltak for å bedre levekår. Statsråden var åpen for å drøfte nye oppgaver til større regioner, men understreket at det ikke var aktuelt å overføre nye oppgaver til dagens fylkeskommuner.

Utredningen kommer i oktober 

Forhandlingsutvalget tar sikte på å presentere utredningen om en ny region Agder i begynnelsen av oktober. Man vurderer nå ulike modeller med hensyn til lokalisering av arbeidsplasser i sentraladministrasjonen for en eventuell ny region.

For å sikre en tilfredsstillende høringsperiode har fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder gitt forhandlingsutvalget fullmakt til å sende utredningen om en ny region Agder på høring når denne foreligger. Dette innebærer at utredningen kan sendes på høring i begynnelsen av oktober med høringsfrist til midten av november. Denne fristen er nødvendig for å legge til rette for en god saksbehandling frem til fylkestingene behandler saken 13. desember.

Vil bruke denne nettsiden til informere 

www.regionagder.no kan du nå holde deg oppdatert på nyheter fra regionforhandlingene. Utredningen vil bli lagt ut på nettsiden når den foreligger. Du finner også bakgrunn for forhandlingene, tidsplan og kontaktpersoner på sidene.