Fylkesordførerne.jpg

Felles fylkesutvalg løfter frem problemstillinger

I august hadde fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder et felles møte for å drøfte forhandlingene og en mulig sammenslåing. Til dette møte ble det lagt frem en del problemstillinger og bakgrunns-materiell. I tillegg ble en rekke aktører fra regionen invitert til å gi sitt syn på saken. Les mer her:

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder arrangerte felles møte på Fevik 11.-12. august. Første dag ble arrangert som en rundebordskonferanse der inviterte deltagere fikk anledning til å drøfte spørsmål av betydning for en ny region Agder. Følgende eksterne aktører deltok med innspill i møtet:

 • Fylkesmann Stein A. Ytterdahl
 • NHO Agder ved regiondirektør Siri Mathisen
 • LO i Aust- og Vest-Agder ved distriktssekretær Agnes Norgaard
 • NAV i Aust-Agder ved fylkesdirektør Hilde Høynes
 • NAV i Vest-Agder ved fylkesdirektør Elisabeth Blørstad
 • Universitetet i Agder ved rektor Frank Reichert
 • Østre Agder ved styreleder Per Kristian Lunden
 • Setesdal Regionråd ved styreleder Jon Rolf Næss
 • Knutepunkt Sørlandet   ved styreleder Gro Anita Mykjåland
 • Lindesnesregionen ved styreleder Helge Sandåker
 • Listerrådet ved styreleder Arnt Abrahamsen                        
 • Arendal kommune ved ordfører Robert C. Nordli
 • Kristiansand kommune ved varaordfører Jørgen Kristiansen

Gjennom rundebordskonferansen innhentet man nyttige innspill og vurderinger som forhandlingsutvalget tar med i det videre arbeidet.