informasjons- og drøftelsesmøte med tillitsvalgte.jpg

Ansatterepresentantene involveres

De to fylkeskommunene er arbeidsgiver til flere tusen mennesker på Agder. Det er derfor viktig å ha god dialog med de ansattes representanter undervegs i forhandlingene om en mulig sammenslåing. 10. juni møtte ansattes representanter forhandlingsutvalget for første gang. De ble både orientert om prosessen, samt fikk komme med innspill og synspunkter.

Les mer om dette her.

Ansattes representanter 

Til møtet i forhandlingsutvalget 10. juni i Grimstad, var representanter for ansatte invitert av forhandlingsutvalget for å bli orientert om rammer om prosess for forhandlingene. Representantene benyttet anledningen til å gi innspill og synspunkter av betydning for de ansattes forhold ved en eventuell sammenslåing.

 

Representantene for de ansatte består av de hovedtillitsvalgte som normalt møter i administrasjonsutvalget i fylkeskommunene.  I Vest-Agder fylkeskommune er det Atle Oanes fra Unio/Utdanningsforbundet, Kjell Holthe fra Akademikerne og Bjørg Hellem fra Fagforbundet (sistnevnte som vikar for Inger Johanne Engmark, LO)  som sitter i administrasjonsutvalget, og som således stilte til møtet i forhandlingsutvalget 10. juni. I Aust-Agder fylkeskommune er det Randi Gunsteinsen og Vidar Skrove fra Fagforbundet, og Vemund Jensen og Anne Cathrine Fodstad fra Utdanningsforbundet, som sitter i administrasjonsutvalget.

 

Involvering av representanter for ansatte

Hovedavtalen § 1-4-1 fastlegger at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder omorganisering/omlegging av driften m.v.

                        

Fylkesrådmennene vil i tråd med hovedavtalen involvere representanter for de ansatte på en måte som sikrer god kommunikasjon. Frem til fylkestingenes beslutninger foreligger i desember 2016 vil i hovedsak etablerte fora for samarbeid benyttes for å informere, drøfte og ta representanter for de ansatte med på råd.

 

Forhandlingsutvalget vil før forhandlingsresultatet foreligger også invitere representantene for de ansatte underveis for å drøfte beslutningsområder med eventuelle personalmessige konsekvenser.