Jan Tore Sanner Foto KMD.JPG

Skal møte statsråd Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore sanner tar 12. september i mot en delegasjon fra Agder-fylkene. 

Fylkesordførerne har tatt initiativ til møtet bl.a. for å drøfte regionreformen, regionenes oppgaver og muligheten for etablering av nye statlige virksomheter i regionen. I tillegg vil det være aktuelt å drøfte bl.a. regionale utviklingsmidler og øvrige tiltak for å bedre levekår, utvikle regionen og balansere sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen.